top of page

Tanrılara Adanmış Heykeller

Updated: Aug 2, 2022

Günümüz Kolombiya topraklarında insan yaşamına dair en eski buluntular MÖ 12 000'e aittir. Quimbaya ve Tairona gibi yerli kültürler bölgede bilinen en eski uygarlıklardır.
İspanyol öncesi Kolombiya'da altın para birimi olarak değerlendirilmese de, büyük bir sembolik anlamı vardı. Seçkinlerin hem yaşamda hem de ölümde rütbelerini ve yarı ilahi statülerini ilan edebilmenin bir yoluydu.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Sierra Nevada de Santa Marta'da Kogi yerlileri yer almaktadır. Kogiler için altın güneşten gelen güç ve bereket kaynağı olduğu düşünülen tinsel bir güce sahiptir.

Eller yukarı (detay), Oturan Kadın Poporo, M.Ö. 500 – 700 Erken Quimbaya, Tumbaga (altın alaşımı), Kolombiya

Colombia © The Trustees of the British Museum.Bu kireç şişesi, kayıp mum yöntemiyle dökülmüştür. Baş, alt bacaklar ve tabure ayrı ayrı dökülmüş ve daha sonra gövdeye lehimlenmiştir.
Quimbaya Maskları


Aralarında zarif kapların da bulunduğu en saygın tören objelerinin yapımında en çok altın kullanılmıştır. Bu kapların içine, deniz kabuklarının yakılıp ezilmesiyle elde edilen kireç konur, bu kireç de koka yapraklarıyla birlikte çiğnenirdi. Kabın tepesindeki bir deliğe daldırılan özel bir sopayla alınan kireç, kabilenin atalarıyla bağ kurulmaya çalışılan kutsal törenlerde koka yapraklarıyla birlikte çiğnenince, kireçteki alkali yapraklardaki etkin uyarıcıyı salıverir, böylece bir zihin açıklığına yol açar, derin düşüncelere dalınmasını kolaylaştırırdı. bu da kapların üzerinde betimlenen figürlerin neden bir iç yoğunlaşma duygusu verdiğini açıklamaktadır. Quimbaya Maskları ve insan figürlerinin bir çoğunda gözler kapalıdır. gözlerin kapalı oluşu, o kişinin, görünür dünyada dışa odaklanmaktan çok, ruhlar aleminde içe yönelmekte olduğunu dile getirmesinin bir yolu olabilir.Burun Süslü Maske 500 BCE–1600 CE, Altın Alaşımı, 15.5 x 18 cm,

Quimbaya © The Trustees of the British Museum.


Burnunun altından uzayan süslemesi ile muhteşem dövülmüş bu maske, muhtemelen merhumu yarı ilahi bir figüre dönüştüren bir takım cenaze eşyalarının arasında, merhumun sarılı bedeninin (yüzünün) üstüne yerleştirilerek kullanılmıştı. Özenle korunan değerli yadigarlardan oluşan bir paketin parçasını oluşturmuş olabilir.Dini Ritüeller


Kogi rahipleri, yılın belirli dönemlerinde, altın ve yaldızlı bakırdan tören objelerini toplar, özel bir hasırın üzerine yerleştirerek güneş ışınlarına bırakırlardı. böylece tören objelerine güçlendirici bir kozmik enerji yüklendiğine, bu enerjinin önce rahiplere, onlardan da törene katılan herkese geçtiğine inanılırdı.


Metal Döküm


Antik Kolombiya'da en çok geliştirilen üretim tekniği metal dökümüydü. Sanatçı, kayıp balmumu tekniğini kullanarak elde etmek istediği son parçayı balmumundan modellerdi. Balmumu figürü tamamlandıktan sonra, ince kil ve odun kömürü ile kaplanır ve döküm kanalları bırakılırdı. Bütün kalıp ateşe verilir ve erimiş mum dökülürdü. Balmumunun yerini, kalıp içinde katılaştıkça yavaş yavaş soğuyan erimiş metal alacaktı. Daha sonra kalıp kırılır ve son metal parça parlatılarak işlem tamamlanırdı.


İlk bakışta altından yapılmış gibi görünen nesneler daha karmaşıktır ve aslında metal alaşımlarından yapılmıştır. Çoğu durumda, farklı derecelerde altını, bazı doğal olarak oluşan gümüşü ve tumbaga olarak bilinen bir kombinasyon olan bakırı birleştirirler.

Alaşımların yaratılması, kırmızımsı tonlardan altın tonlarına kadar değişen renk farklılıklarına da izin verdi. Her nesnenin kendine özgü rengi, parlaklığı ve bitişi, onları üreten sanatçıların ustalığı ve becerileri sayesinde olmuştur. Hatta bazıları aynı nesnede zıt renkler göstererek güzel desenler ve detaylar üretir.

Yuvarlak düğmeler şeklindeki küçük tumbaga külçeleri, çekiçlenerek veya dökülerek (veya her iki tekniğin bir kombinasyonu ile) benzersiz nesneler haline getirilirdi. Antik Kolombiyalı sanatçılar, her iki teknikte de eşi benzeri görülmemiş derecede ustalaştı ve olağanüstü sanat eserleri yarattı.


Comentários


About Me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Posts Archive

Tags

bottom of page